Psykologi 1 og 2 (2010/2011)

Nettstedet til de gamle utgavene av Psykologi 1 (2010) og Psykologi 2 (2011) er dessverre ikke lenger tilgjengelige. Vi beklager dette. De er basert på gammel teknologi. 

  

Bruk nettressursene til utgaven fra 2016, der er lenker og annet innhold oppdatert. 

Her er en oversikt over kapitler i gammel og ny utgave som har ulik nummerering. Kapittelnummer i gammel utgave står først: 

 

Psykologi 1 

Kapittel 3 Persepsjon = kapittel 4 i ny utgave

Kapittel 4 Menneskets utvikling = kapittel 3 i ny utgave

Kapittel 7 Holdninger og verdier = del av kapittel 6 i ny utgave

Kapittel 9 Betingelser for læring = kapittel 7 i ny utgave

Øvrige kapitler har samme nummer.

 

Psykologi 2

Kapittel 2 Psykologiens bruksområder = del av kapittel 1 i ny utgave

Kapittel 3 Psykisk helsetjeneste og krisepsykiatri = kapittel 11 i ny utgave

Kapittel 4 Sosialiseringsprosessen og sosial kompetanse = kapittel 2 i ny utgave

Kapittel 5 Grupper og gruppedannelse = kapittel 3 i ny utgave

Kapittel 6 Roller og holdninger = kapittel 4 (roller) og kapittel 5 (holdninger) i ny utgave

Kapittel 7 Ledelse = kapittel 6 i ny utgave

Kapittel 8 Konflikt og konflikthåndtering = kapittel 7 i ny utgave

Kapittel 9 Kommunikasjonsprosessen = kapittel 8 i ny utgave

Kapittel 10 God kommunikasjon = kapittel 9 i ny utgave

Øvrige kapitler har samme nummer.

P2 2011

P1 2010