13: Psykiske vansker og lidelser

I dette kapitlet blir følgende læreplanmål dekket:

  • Beskrive ulike former for psykiske vansker og lidelser
  • Drøfte utfordringer ved det å være pårørende eller venner til personer med psykiske lidelser og gi eksempler på mestringsstrategier