12: Psykisk helsearbeid - forebygging og behandling

I dette kapitlet blir følgende læreplanmål dekket:

  • Forklare hvordan fysisk og psykisk helse påvirker hverandre
  • Gjøre rede for forebyggende psykisk helsearbeid og diskutere behandling i et helsepsykologisk perspektiv

Nettressurser