10: Massekommunikasjon

I dette kapitlet blir følgende læreplanmål dekket:

  • Drøfte hvordan massemedia påvirker oss
  • Drøfte muligheter, begrensninger og risiko knyttet til digitale kommunikasjonsarenaer
  • Forklare fenomenet massesuggesjon og reflektere over hvordan dette kan skje i dagens samfunn