11: Psykisk helsetjeneste og krisepsykiatri

I dette kapitlet blir følgende læreplanmål dekket:

  • Gjøre rede for oppbygging av psykisk helsevern og krisepsykiatri

Nettressurser