12: Kriser

I kapittel 12 blir følgende læreplanmål dekket:

  • drøfte begrepet normalitet i forhold til psykisk helse
  • gjøre rede for vanlige psykiske kriser i ulike livsfaser og drøfte hvordan krisene kan føre til vekst og utvikling
  • gjøre rede for fasene i traumatiske kriser og gi eksempel på hvordan det kan gis støtte
  • definere begrepet mobbing og hvilke konsekvenser mobbing kan for den enkelte