2: Psykologi idag - forskning og praksis

I kapittel 2 blir følgende læreplanmål dekket:

  • gi en oversikt over viktige temaer i psykologisk grunnforskning og i anvendt psykologi
  • forklare forskjellen mellom samfunns- og naturvitenskapelig tilnærming til faget
  • kunne innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte