1: Psykologiens historie

I kapittel 1 blir følgende læreplanmål dekket:

  • gjøre rede for hovedtrekk i psykologiens utvikling fra filosofisk tenkning til dagens vitenskapelige og anvendte psykologi
  • gjøre rede for parapsykologi som fenomen 

Nettressurser